Recykling

  • KAR-SUR

    Nasza firma powstała w 2003 roku jako „Usługi Transportowe i Skup Surowców Wtórnych”. W 2007 roku zmieniliśmy nazwę na „Kar-Sur”. Działając w oparciu o decyzję zezwalającą na gospodarowanie odpadami zajmujemy się zbieraniem i transportem odpadów innych niż niebezpieczne – makulatury, tworzyw sztucznych, szkła.
    ul. Sygietyńskiego 9 Świecie Świecie